Hei eng Lescht weini de Chalet oder d’Camplatz net mei disponibel as:

Nothing from 30/06/2020 to 30/12/2020.

Falls dein Datum nach frei as, kanns de eis jo contactéieren fir weider Détailer:

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. All Données vun desem Formular ginn per Email weidergescheckt a ginn zousätzlech an eisem System gespeichert fir de Fall wou den Email net verscheckt konnt ginn. Des Données gin net un 3er weiderginn an ginn speitsdens no engem Joer aus dem System gelöscht.

 

 

 


oder ennert:

Tel: (+352) 20405414
E-Mail: chalet (at) scouten.lu