D’Vakanz as leider op en Enn an dofir hei weider Infos zur Reprise vun eisen Scoutsactivitéiten fir d’Joer 2019-2020

Biber: 1. Versammlung den 28.9.2019 vun 14:00-16:00

Wellef: 1. Versaammlung den 21.9.2019 vun 16:00-18:00

Avex: 1. Versammlung den 21.9.2019 vun 16:00-18:00

Pio: 1. Versammlung den 20.9.2019 vun 19:00 bis 21:00

Wichteg fir Biber, Wellef an Avex: d’Eltere sollen sech w.e.g. bei der eischter Versammlung bei engem Chef melden iert se sech erem op de Wee maan.